Tên đăng nhập

pt

Họ và tên

Phú Thái

Email

phuthailt5a@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-14 2:58:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500