Tên đăng nhập

nguyentrungtttl

Họ và tên

nguyen nguyen trung

Email

nguyentrungtttl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-15 4:46:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500