Tên đăng nhập

tqchung05

Họ và tên

Tạ Quang Chung

Email

quangchung5252@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 8:00:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500