Tên đăng nhập

leducthinh0409

Họ và tên

Email

leducthinh49@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-02-11 15:22:59

Bài tập đã đạt

823

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500