Tên đăng nhập

tien11a7

Họ và tên

nguyễn văn tiến

Email

tiennguyena7k50@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 9:00:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500