Tên đăng nhập

ngan11a7

Họ và tên

Lê Thị Kim Ngân

Email

0949531385

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 10:02:03

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500