Tên đăng nhập

thanhdat

Họ và tên

Nguyễn Thành Đạt

Email

thanhdat05062005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-18 10:03:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500