Tên đăng nhập

dat_cbl

Họ và tên

Nguyễn Tiến Đạt

Email

ntdtiendat712@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-03-02 8:28:44

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500