Tên đăng nhập

K25Tin100

Họ và tên

Phạm Tiến Dũng

Email

no@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-03-10 3:57:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500