Tên đăng nhập

honguyenthaonhi1201

Họ và tên

Hồ Nguyễn Thảo Nhi

Email

honguyenthaonhi1201@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-24 9:17:17

Bài tập đã đạt

560

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500