Tên đăng nhập

PhuongThao

Họ và tên

Phuong Thao

Email

nhungvtk75@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-03-18 10:56:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500