Tên đăng nhập

vvngh

Họ và tên

Võ Văn Nghĩa

Email

nghiavvv887@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-26 6:31:26

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500