Tên đăng nhập

nhatminhbibi2101

Họ và tên

Lương Nhật Minh

Email

noobthongminh2007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-27 10:42:08

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500