Tên đăng nhập

PhatHeo7749

Họ và tên

Dang Trong Duc Phat

Email

ducphat431@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-04 6:42:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500