Tên đăng nhập

dung100

Họ và tên

Nguyễn Tiến Dũng

Email

nguyentiendung100606@outlook.com.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-05 7:36:53

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500