Tên đăng nhập

truogn05

Họ và tên

Nguyễn Hữu Trường

Email

truonggiang.thietbinh@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-07 13:56:35

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500