Tên đăng nhập

gotd

Họ và tên

NKT

Email

youdieorme@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-04-07 16:48:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500