Tên đăng nhập

ng_congkien06

Họ và tên

Nguyễn Công Kiên

Email

kiencong158@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-10 0:38:39

Bài tập đã đạt

439

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500