Tên đăng nhập

khongbiet

Họ và tên

khongbiet

Email

doituyentin2017@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-14 3:11:05

Bài tập đã đạt

363

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500