Tên đăng nhập

minhduong814

Họ và tên

Nguyễn Minh Dương

Email

duongduong08012k4@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-14 15:15:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500