Tên đăng nhập

kb2ateam

Họ và tên

kb2ateam"

Email

binh27112004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-05-05 14:29:02

Bài tập đã đạt

805

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500