Tên đăng nhập

minhdeptrai

Họ và tên

Trần Bảo Minh

Email

minh.s072327@ilamail.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-22 7:44:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500