Tên đăng nhập

Nguyenminh

Họ và tên

Nguyễn sỹ tuấn minh

Email

vuhuy123@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-25 0:50:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500