Tên đăng nhập

kiyoshi

Họ và tên

trannguyenthuanphat

Email

kudotran81@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-28 13:31:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500