Tên đăng nhập

gtr

Họ và tên

bvaed

Email

phucthinh2511@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-30 12:11:12

Bài tập đã đạt

478

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500