Tên đăng nhập

huylg

Họ và tên

Lâm Gia Huy

Email

lekhongngamthuoc@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-03-30 13:13:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500