Tên đăng nhập

HN_CSP_FTRs

Họ và tên

Nguyễn Thế Minh

Email

top1chuyentinsupham@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-03 9:58:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Tiêu đề Thời gian
sai test 2022-09-18 0:03:38

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500