Tên đăng nhập

MrDatGreen

Họ và tên

Phan The Dat

Email

datcua88@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-07 1:59:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500