Tên đăng nhập

tr_vevermind1

Họ và tên

Pham Xuan Trung

Email

trung09072004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-06-01 8:12:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500