Tên đăng nhập

Thaychiss

Họ và tên

Pham Minh Tri

Email

phamminhtri2508@outlook.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-09 3:28:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500