Tên đăng nhập

zipdang04

Họ và tên

Đặng Xuân Minh Hiếu

Email

zipdang2004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-06-03 9:33:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500