Tên đăng nhập

phunnie

Họ và tên

Nguyễn Hà Phương

Email

nguyenhaphuong3042008cl@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-12 2:49:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500