Tên đăng nhập

phamdoducduong240406

Họ và tên

PDDDuong

Email

phamdoducduong240406@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-13 12:06:17

Bài tập đã đạt

807

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500