Tên đăng nhập

yuuCG

Họ và tên

Nguyễn Đăng Hiển

Email

danghiennguyen2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-15 3:10:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500