Tên đăng nhập

JokerFav

Họ và tên

Ngô Bá Khá

Email

tranvietbao2006@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-04-16 2:06:16

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500