Tên đăng nhập

duypham000101

Họ và tên

Pham Duy

Email

duypham150805@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-05 8:16:02

Bài tập đã đạt

851

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500