Tên đăng nhập

vinhnct2005

Họ và tên

Đàm Quang Vinh

Email

vinhdq712@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-05 13:04:56

Bài tập đã đạt

585

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500