Tên đăng nhập

samurai8

Họ và tên

noone

Email

myha359@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-08 9:44:51

Bài tập đã đạt

579

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500