Tên đăng nhập

duongga123

Họ và tên

Dương Nguyễn Bà

Email

lehoadz10

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-11 13:24:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500