Tên đăng nhập

phongdz11

Họ và tên

le hong phong

Email

hongphong2k520@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-12 1:37:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500