Tên đăng nhập

khoa2675

Họ và tên

Nghĩa Khoa

Email

datkhoa1918@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-25 13:15:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500