Tên đăng nhập

darkcryo2k10

Họ và tên

Cong Anh 2k10

Chữ ký cá nhân

Lớp 6A THCS Phan Thiết Tuyên Quang

Đăng ký lúc

2022-05-26 4:20:04

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500