Tên đăng nhập

kienkudoya1

Họ và tên

nguyễn văn kiên

Email

kien219qw@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-05-30 8:11:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500