Tên đăng nhập

maicongsao

Họ và tên

Mai Công Sao

Email

saostar1501@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-02 5:22:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500