Tên đăng nhập

GiaBaomtp12

Họ và tên

Đỗ Gia Bảo

Email

giabaomtp12@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-04 2:42:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500