Tên đăng nhập

khoa622019

Họ và tên

Phan Đăng Khoa

Email

khoa622019@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-04 12:44:10

Bài tập đã đạt

544

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500