Tên đăng nhập

ti21_ngbao

Họ và tên

Ng Gia Baor

Email

baonguyen9406n@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-08 0:49:11

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500