Tên đăng nhập

dobietlaai15

Họ và tên

Chu Quang Đăng Minh

Email

phongtulevan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-09 14:08:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500