Tên đăng nhập

thanhha619

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Thanh

Email

ngocthanh161109@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-12 11:56:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500