Tên đăng nhập

thanhdz1209

Họ và tên

Nguyen Xuan thanh

Email

thanhlgbg1209@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-06-13 6:00:03

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500